MONTAŻ OGRODZEŃ

Przedsiębiorstwo OGBET świadczy usługi montażu ogrodzeń betonowych, panelowych oraz siatkowych, wykonywaniu murków oporowych, montażu bram i furtek, rozbiórce starych ogrodzeń i płotów. Przy zakupie naszych towarów stosujemy dodatkowy rabat na ich zamontowanie.

MONTAŻ OGRODZEŃ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Prace montażowe prowadzimy na terenie całego kraju jak również za granicą. Współpracujemy z doświadczonymi i wykwalifikowanymi brygadami, które specjalizują się w pracach związanych z wszelkimi formami grodzenia. Obszarem na którym można skorzystać z naszych usług jest:

 • woj. dolnośląskie
 • woj. kujawsko-pomorskie
 • woj. lubelskie
 • woj. lubuskie
 • woj. łódzkie
 • woj. małopolskie
 • woj. mazowieckie
 • woj. opolskie
 • woj. podkarpackie
 • woj. podlaskie
 • woj. pomorskie
 • woj. śląskie
 • woj. świętokrzyskie
 • woj. warmińsko-mazurskie
 • woj. wielkopolskie
 • woj. zachodniopomorskie

Na Państwa życzenie dojeżdżamy bezpłatnie do naszych klientów w celu pomiarów terenu i udzielenia fachowych porad. Zamówienia oględzin przyjmujemy telefonicznie lub w oddziale naszej firmy.

UWAGA! Istnieje możliwość zamówienia montażu ogrodzeń z naszym dowozem piasku oraz cementu do zabetonowania słupków.

WYCENA PRZEZ TELEFON

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, podczas którego szybko wycenimy montaż ogrodzenia panelowego, betonowego czy drewnianego. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 21.00.

W zakładce referencje prezentujemy wybrane listy referencyjne od dużych przedsiębiorstw dla których wykonywaliśmy prace budowlane z naszych materiałów.

Akcesoria budowlane, do montażu

INFORMACJE obowiązujące DLA KLIENTÓW zamawiających montaż ogrodzenia. 

Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. ( dotyczy zamówienia rozładunków ręcznych ) Zamówiony, ręczny rozładunek towaru z auta odbywa się zawsze do 10m od pojazdu. W razie potrzeby składowania ogrodzenia w dalszej odległości od samochodu lub wnoszenia na posesję, prosimy o podanie tej informacji w czasie składania zamówienia. Za dostarczony i złożony towar odpowiada nabywca który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i miejsce składowania pozostawionego ogrodzenia. Towar zostaje własnością klienta po dokonaniu płatności. Montaż ogrodzenia może rozpocząć się z wyłącznie z towaru odebranego, który jest w pełni opłacony i jest już własnością klienta.

2.Każdy klient składający zamówienie na montaż ogrodzenia betonowego, panelowego czy drewnianego, zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wjazdu oraz dojazdu do posesji. Jeżeli organizuje odbiór czy rozładunek towarów we własnym zakresie jest odpowiedzialny za poprawności jego przeprowadzenia. 

3. Każdy klient zamawiający montaż ogrodzenia, zobowiązany jest zapewnić dostęp do wody czy prądu. Brak tych mediów prosimy koniecznie zgłaszać w dniu składania zamówienia, co pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązania i poprawnie zorganizować prace budowlane.

4. Przedsiębiorstwo Ogbet nie wykonuje żadnych pomiarów geodezyjnych dotyczących granic, planów czy zagospodarowania terenu, a ewentualny montaż ogrodzenia odbywa się wedle wskazań klienta i na jego odpowiedzialność. 

5. Przedsiębiorstwo Ogbet nie dokonuje oszacowań klasy gruntu, przepływu wód gruntowych itp. oraz nie ponosi odpowiedzialności za poprawność terenu wskazanego jako miejsce montażu ogrodzenia, również pod względem poprawności podłoża do wykonania budowy. Przedsiębiorstwo Ogbet nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie czynnika mogące wpłynąć na poprawność zamontowanego ogrodzenia takie jak : wody gruntowe, wody opadowe, grząski teren, źle przygotowane podłoże przez zamawiającego, czynniki atmosferyczne, czynniki mechaniczne, celowe oddziaływanie człowieka na elementy ogrodzenia itp

6. Każdy klient samodzielnie dokonuje wyboru wysokości ogrodzenia oraz środków użytych do montażu takich jak cement piach czy beton. Montaż ogrodzenia odbywa się tylko z materiału ( elementów ogrodzenia ) który został zakupiony przez zamawiającego i jest jego własnością w dniu przystąpienia do montażu. Materiały te można również zamówić w naszym przedsiębiorstwie. Na Państwa życzenie zorganizujemy ich dostawę w zamówieniu. 

7. Obecność klienta w czasie montażu jest obowiązkowa. Wszelkie uwagi dotyczące montażu klient zobowiązany jest zgłaszać najpóźniej w dniu zakończenia prac. Dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych prac, poprawek, przeróbek na zmontowanym przez naszą firmę ogrodzeniu, bramie oraz ingerencja w zmontowany płot, konstrukcję są niedozwolone. Złamanie powyższego równe jest  z natychmiastową utratą gwarancji. 

8. Przedsiębiorstwo Ogbet zdecydowanie odradza używania we własnym zakresie różnych środków budowlanych do uszczelniania płyt w słupkach (wypełnianie szczelin w których osadzane są płyty w słupkach aby zniwelować ich poruszanie ).  Zastosowanie takiego wypełnienia we własnym zakresie i bez konsultacji z firmą jest równoznaczne z utratą gwarancji. Szczeliny w ogrodzeniach zawsze zawierają niezbędne luzy. Pełnią one wiele ważnych funkcji,  tym dylatacji i odprowadzenia wody opadowej. 

9. Malowanie, wycinanie, wiercenie itp. w ogrodzeniu, jeśli jest konieczne, powinno być przeprowadzane tylko przez montażystów dokonujących montażu ogrodzenia posiadających wszystkie niezbędne kwalifikacje.

10. Ogrodzenie betonowe jest jednostronne.  Nadaje się do dalszej obróbki ( w tym budowlanej ) przez malowanie, tynkowanie, założenie siatki pod bluszcz, obsadzenie całoroczną roślinnością, itp. Można to wykonać już po zmontowanym ogrodzeniu.

11. Wzór w ogrodzeniach jest nierównomierny. Płyty mogą zawierać różnice w elementach wynikające z procesów produkcyjnych, które nie są wadą i nie wpływają na żywotność ogrodzenia. Elementy nie są bliźniacze. Mogą nosić delikatne rozwarstwienia  czy wgłębienia, pory, punktowe ślady na pobrzeżach po wyciąganiu z form, które są domeną tego typu prefabrykatów i nie wpływają na ich trwałość i wykorzystywanie. 

12. W razie zdecydowanych utrudnień oraz wątpliwości których nie można wyjaśnić zdalnie,  w planowanych przez Państwa inwestycjach dotyczących ogrodzenia,  mogą Państwo liczyć na darmowe oględziny terenu i porady, po wstępnej wycenie i przed złożeniem zamówienia.

13. Klient może domówić dodatkowa usługę:  malowania ogrodzenia, tylnego spoinowania szczelin między płytami które występują w wszystkich wzorach, tynkowanie tylnych ścian ogrodzeń jednostronnych przez zmianę ich tylnej struktury, zakładanie taśm osłonnych w panelach, założenie drutu kolczastego lub założenie wysięgników na drut kolczasty, założenie siatki na bluszcz, zorganizowanie dostaw cementu i piasku, rozładunki towaru z wniesieniem na posesje bez wjazdu, demontaż ogrodzenia, wywóz odpadów. Usługi te są zawsze dodatkowo wyceniane. 

14. Przęsło to kompletne ogrodzenie składające się ze słupka oraz płyt ( ok. 2.05 mb kompletnego ogrodzenia). Wybierając ogrodzenie prosimy by dobrze dokonać wyboru wysokości ogrodzenia do swoich potrzeb. Ogrodzenie zawsze jest jednostronne. Wyjątkowo można zamówić również ogrodzenie dwustronne. Aby odróżnić ogrodzenie dwustronne od jednostronnego każdy klient powinien przed złożeniem zamówienia na żywo dokonać oględzin wzorów i porównać różnice występujące miedzy nimi w wyglądzie tylnej powierzchni, prześwitach miedzy płytami,  różnicach we wzorach, sposobie montażu i dostosować je do swoich funkcji. W oddziale przedsiębiorstwa umożliwiamy obejrzenie na żywo, przed złożeniem zamówienia, każdego wzoru na naszej wystawie. To jeszcze lepiej pomoże Państwu wybrać wzór i wysokość odpowiednią dla swoich potrzeb.

16. W razie pytań i porad prosimy o kontakt e-mailowy, gdzie postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z wyżej wymienionymi warunkami montażu ogrodzeń.

 

INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZENIA

ZALECAMY ABY MONTAŻ OGRODZENIA ZAWSZE ODBYWAŁ SIĘ PRZEZ GRUPE MONTAŻOWĄ KTÓRA MA POŚWIADCZONE DUŻE DOŚWIADCZENIE W MONTAŻU OGRODZEŃ BETONOWYCH.

Niewielkie grono klientów planuje montaż ogrodzenia we własnym zakresie. Dla tych z Państwa staramy się przesłać najprostszą instrukcję. Istnieje wiele sposobów wykonania czy prowadzenia poprawnego montażu ogrodzenia betonowego. Poniżej przytaczamy najprostszy z nich.

 1. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować prawidłowo teren pod montaż.
 2. Wskazujemy linie ogrodzenia
 3. Kopiemy pierwszy dołek i ustawiamy odpowiednio słupek
 4. Ustawiamy kolejne słupki kopiąc otwory co około 205cm i wkładając płyty
 5. Płyty wkładamy miedzy słupki, w szczeliny znajdujące się w słupkach 
 6. Słupki zalać zaprawą mokrą lub suchą